Banner header Meliponini JiChi Viet Nam
Ong dú - Stingless bee

Triển vọng hợp tác khoa học giữa Ong dú Jichi và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Hoàng Nhi   |    Ngày 24/08/2022

Ong dú Jichi đã có chuyến thăm thủ đô Hà Nội và làm việc tại Viện Hóa sinh biển và Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật do PGS.TS. Lê Nguyễn Thành đón tiếp.

Mục đích của chuyến viếng thăm lần này là mở đường cho việc hợp tác nghiên cứu khoa học về con ong dú trong thời gian sắp tới.

PGS.TS. Lê Nguyễn Thành đã giới thiệu về nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp và sản xuất các chế phẩm thiên nhiên có đặc tính sinh học cao từ keo ong dú. Đây là đề tài được hợp tác nghiên cứu với Bulgaria về thành phần hóa học của keo ong dú Việt Nam, tìm hiểu nguồn gốc thực vật của keo ong. Đánh giá hoạt tính sinh học của dịch chiết và các chất phân lập được nhằm tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ keo ong Việt Nam, bằng cách phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất từ 1-2 mẫu keo ong thu ở các nơi khác nhau ở Việt Nam, qua đó tìm hiểu các loài cây cung cấp nhựa cho keo ong.

Anh Nguyễn Hữu Trực viếng thăm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do PGS.TS. Lê Nguyễn Thành đón tiếp

Anh Nguyễn Hữu Trực viếng thăm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do PGS.TS. Lê Nguyễn Thành đón tiếp

Các mẫu keo ong từ các vùng khác nhau của Việt Nam đang được phân tích

Các mẫu keo ong từ các vùng khác nhau của Việt Nam đang được phân tích

Keo ong dú đã loại bỏ tạp chất

Keo ong dú đã loại bỏ tạp chất

Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật đang điều tra và đánh giá, định danh loài ong dú để tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý các loài có giá trị khoa học, kinh tế và bảo tồn. Qua đó, Viện sinh thái và Tài nguyên môi trường đã giới thiệu các mô hình loài ong được thu thập ở các khu vực khác nhau ở Việt Nam. 

Tổ của các loài ong ở Việt Nam

Tổ của các loài ong ở Việt Nam

Các loài ong dú ở Việt Nam (1)

Các loài ong dú ở Việt Nam (1)

Các loài ong dú ở Việt Nam (2)

Các loài ong dú ở Việt Nam (2)

Ong dú Jichi đã thể hiện mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ trong việc nghiên cứu cải tạo môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững loài ong dú trong tương lai.

 

Chia sẻ bài viết:
Viết bình luận của bạn:

Giỏ hàng