Banner header Meliponini JiChi Viet Nam

Tất cả tin tức

Tham quan trại ong dú JiChi cùng PGS.TS PHẠM HỒNG THÁI

Tham quan trại ong dú JiChi cùng PGS.TS PHẠM HỒNG THÁI

Nguyễn Hữu Trực | Ngày 20/04/2021

Trong chuyến đi công tác về đề tài nghiên cứu và bảo tồn ong không ngòi đốt tại Việt Nam, PGS.TS kiêm Giám đốc trung tâm nghiên cứu ong và nuôi ong nhiệt đới đã ghé thăm trại nuôi ong dú quy mô và ...

Giỏ hàng