Banner header Meliponini JiChi Viet Nam

Tất cả tin tức

Cách giới thiệu ong dú chúa vào tổ ong khác

Cách giới thiệu ong dú chúa vào tổ ong khác

Nguyễn Hữu Trực | Ngày 06/07/2021

Tiếp theo trong chuỗi video hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong dú củng như là nuôi ong lấy mật tại nhà đơn giản. JiChi sẽ hưỡng dẫn mọi người cách bắt ong dú chúa từ một tổ o...

Tìm Hiểu Về Ong Dú, Tại Sao Tổ Ong Không Ngòi Đốt Có Vòi Dài?

Tìm Hiểu Về Ong Dú, Tại Sao Tổ Ong Không Ngòi Đốt Có Vòi Dài?

Nguyễn Hữu Trực | Ngày 29/05/2019

Những người nuôi ong dú thường thấy tại cửa tổ của một vài loài ong là cấu trúc của một chiếc vòi dài với đủ kiểu dáng, nhưng ở một số loài thì lại không có hoặc có nhưng rất ngắn. Lý do ...

Giỏ hàng