Banner header Meliponini JiChi Viet Nam

Tất cả tin tức

[Tài liệu nuôi ong dú] Cấu trúc trong tổ ong dú có gì đặc biệt

[Tài liệu nuôi ong dú] Cấu trúc trong tổ ong dú có gì đặc biệt

Nguyễn Hữu Trực | Ngày 14/05/2021

Có rất nhiều người nuôi ong dú họ quan sát tổ của chúng mỗi ngày, nhưng họ còn chưa biết được ý nghĩa của những thứ mà ong dú xây dựng bên trong tổ. Hiểu được nhữ...

Giỏ hàng