Banner header Meliponini JiChi Viet Nam

Ong dú Jichi 

Công ty cổ phần Ong dú Jichi được thành lập vào tháng 09/2022 với phương châm tự nuôi ong lấy mật tại nhà thuận tự nhiên.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ ong dú mang thương hiệu Ong dú Jichi, mong muốn mang đến mô hình nuôi ong thân thiện, bền vững với môi trường, cho ra sản phẩm đặc thù từ thiên nhiên và góp phần bảo vệ đa chủng loài sinh vật. 

Ong dú Jichi tự hào dẫn đầu trong việc tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao cho người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên và nâng cao mức sống cho người dân.

Giỏ hàng