Banner header Meliponini JiChi Viet Nam

Tất cả tin tức

Cách giới thiệu ong dú chúa vào tổ ong khác

Cách giới thiệu ong dú chúa vào tổ ong khác

Nguyễn Hữu Trực | Ngày 06/07/2021

Tiếp theo trong chuỗi video hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong dú củng như là nuôi ong lấy mật tại nhà đơn giản. JiChi sẽ hưỡng dẫn mọi người cách bắt ong dú chúa từ một tổ o...

Giỏ hàng