Banner header Meliponini JiChi Viet Nam

Tất cả tin tức

3 Dụng Cụ Nuôi Ong [Bình Xịt Khói, Thùng Quay Mật, Lồng Nhốt Chúa]

3 Dụng Cụ Nuôi Ong [Bình Xịt Khói, Thùng Quay Mật, Lồng Nhốt Chúa]

Nguyễn Hữu Trực | Ngày 15/02/2019

Đối với những người mới nuôi ong thì chân tầng, thùng nuôi ong, khung cầu v.v. là những dụng cụ cơ bản nhất để có thể nuôi được một đàn ong, nhưng đối với những trại ong hay những người nuôi ong ch...

Giỏ hàng